Warning: include(class/form.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/adversite/ftp/klinikabiorezonansu.pl/view/view.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'class/form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/adversite/ftp/klinikabiorezonansu.pl/view/view.php on line 32

pn-śr-pt: 7.30 - 19.00
wt-czw: 7.00 - 15.00

ul. Towarowa 35 lok. 106
00-869 Warszawa

kontakt@klinikabiorezonansu.pl
tel.: (22) 394 36 67; 601 718 448


U naukowych podstaw terapii biorezonansowej leżą najnowsze dokonania z dziedziny fizyki kwantowej, biofizyki oraz wielowiekowe doświadczenie medycyny chińskiej.

Badania biofizyczne ostatnich 20 lat dostarczyły dowodów na istnienie nadrzędnej płaszczyzny informacji.

Oznacza to, że wszystkie zjawiska – wzrost, rozwój, przemiana materii, choroba, zdrowie itd. Przebiegają w prawdzie w zakresie materii na drodze biochemicznej, jednak otrzymują sterujące informacje od nadrzędnej płaszczyzny.

Sterująca płaszczyzna jest nadrzędna bez wyjątku dla wszystkich funkcji przebiegających w zakresie materialnym, dlatego też może ona wpływać na wszystkie przebiegające funkcje w organizmie.

Działania medyczne podejmowane w tej płaszczyźnie są nadrzędne w stosunku do działań, które odbywają się tylko w zakresie materialnym.

Pierwsze badania prowadzono już w 1922 roku przez A.Z. Gurewicza (ZSRR), który odkrył „mitogenetyczne promieniowanie” i postulował  „regulujące pole biologiczne” co potwierdził D. Gabor (późniejszy laureat nagrody Nobla z fizyki).

W latach 30 pracę  Gurewicza kontynuował G. Lachowski wskazując, że przy przekazywaniu informacji biologicznych dochodzi do elektromagnetycznego sprzężenia rezonansowego. Kontynuatorami tych badań w latach 60 byli prof. H. Kuhn, I.Prirogine (laureat nagrody Nobla z chemii).

Pierwsze publikacje na ten temat ukazały się w 1964 i 1970 roku i były to tytuły „Biological Effects of Magnetic Fields” M.F. Barnothy oraz „Electromagnetic Fields and Life” A.S. Presman.

Niemiecki biofizyk prof. F.A. Popp udowodnił, że przekazywanie informacji wewnątrz i między komórkami odbywa się przez biofotony, tj. pozbawione masy kwanty światła widzialnego, magazynowane i ponownie emitowane przez DNA. Problemami bioinformacji zajmuje się także od lat Instytut Medycyny Klinicznej i Eksperymentalnej w Nowosybirsku.

W 1982 roku fizyk R. Adey odkrył, że system biologiczny reaguje na określoną częstotliwość fal o ściśle określonym ultra słabym zakresie intensywności (tzw. Okno Adey’a).

Badania w dziedzinie oddziaływań wzajemnych pól elektomagnetycznych i elektrycznych z żywymi organizmami prowadzi prof. C. Smith (wykładowca Uniwersytetu Stalford w Wielkiej Brytanii). Podobne prace z użyciem aparatu Bicom prowadzone są w Instytucie Atomistyki Uniwersytetu Austiackiego (K. Torghele, B. Lipp, H. Klima) oraz w Instytucie Patologii Eksperymentalnej, Onkologii i Radiologii Ukraińskiej Akademii Nauk. Badania dowodzące przenoszenie informacji molekularnej za pomocą aparatu Bicom przeprowadzili także prof. P. Ch. Endler, prof. C. W. Smith oraz prof. K. Petzoldltem z Wiednia.